Chuyên mụcTop sách hay

Nên đọc sách gì? Dù bạn có là ai và đang làm gì đi nữa thì lúc nào bạn cũng cần phải có ý tưởng. Sinh viên thì đọc sách để có thêm kiến thức kỹ năng sống, người đi làm thì đọc để tìm ra cách làm cuộc sống hoàn thiện hơn. Khi bắt đầu đọc một cuốn sách, bạn không thể biết được liệu mình sẽ thích quyển sách trên tay ít hay nhiều, nhưng tôi tin rằng đọc sách không bao giờ là việc vô ích.