Chuyên mụcReview sách

Review sách hay và tổng hợp các tựa sách mới mỗi ngày. Box là tuyển tập những cuốn sách chứa đựng những tinh hoa của nhân loại.

Chúng tôi mong muốn kết nối và cùng bạn lan toả niềm đam mê thích đọc sách đến với tất cả mọi người. Muốn thay đổi cuộc sống, phải làm những thứ khác biệt, muốn thay đổi tương lai, hãy đọc những cuốn sách là hành trang cùng bạn sau này. Vì “mỗi chuyến đi là một cuốn sách!”.